Αποτίμηση και Αξιολόγηση

photo

Η Δρ Χατζηπατέρα – Γιαννούλη προσφέρει υπηρεσίες αποτίμησης και γνωστικής αξιολόγησης για παιδιά, νέους και ενήλικες που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα (π.χ. κατάθλιψη, αγχος, φόβους και φοβίες, αδυναμία έλεγχου θυμού κ.λπ.). Η αξιολόγηση περιλαμβάνει λεπτομερείς συνεντεύξεις και πιθανόν ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης.

Η αξιολόγηση γνωστικού επιπέδου (π.χ. IQ Τεστ) πραγματοποιείται όταν ένας νέος παρουσιάζει μειωμένη απόδοση στο σχολείο/κολλέγιο κ.λπ. ή όταν υπάρχει μία ανεξήγητη μείωση στην αντιληπτική ικανότητά του. Επισκέψεις στο σπίτι ή και στο σχολείο/κολλέγιο μπορεί να γίνουν εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο.

Scroll to Top