Επιτήρηση και υποστήριξη προσωπικού

alltogether

Η Δρ Χατζηπατέρα – Γιαννούλη αναλαμβάνει την επιτήρηση ψυχολόγων και των μαθητευόμενων ψυχολόγων καθώς και του προσωπικού σε υποστηριζόμενης διαβίωσης / στέγες ή Κέντρα Ημέρας. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να διενεργείται είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες.

Scroll to Top