Θεραπευτικη Προσεγγιση

Η Δρ Χατζηπατέρα Γιαννούλη χρησιμοποιεί κυρίως μια εκλεκτική θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στην γνωσιακή – συμπεριφορική θεραπεία που πηγάζει από ένα πλήθος θεραπευτικών διαδικασιών ώστε να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες του/της πελάτη/ζευγαριού/οικογένειας.

Η συγκεκριμένη θεραπεία είναι μία μεσοβραχυπρόθεσμη θεραπεία που εστιάζει στη βάση ότι η συναισθηματική φόρτιση οφείλεται στον τρόπο που νομίζουμε ότι δυσλειτουργούμε και ο θεραπευτής κάνει το άτομο να αντιληφθεί ότι τα αρνητικά σενάρια σκέψεων και πεποιθήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη διάθεση και την συμπεριφορά. Το άτομο αυτό ο θεραπευτής το ενθαρρύνει, καθοδηγεί και υποστηρίζει ώστε να αντικαταστήσει τις αρνητικές σκέψεις/διαθέσεις με περισσότερο ρεαλιστικές και ταυτόχρονα να πράττει με πιο λειτουργικό τρόπο, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα την ανακούφιση από τη συναισθηματική φόρτιση. Η Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία υπογραμμίζει τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές  και ο θεραπευτής βοηθά τον ασθενή να εξετάσει  τις πεποιθήσεις του καθώς και τον τρόπο σκέψης του ώστε να αναγνωριστεί ο αντίκτυπος που θα έχει στην συναισθηματική ευζωία και στις πράξεις του.

Η θεραπεία αυτή γίνεται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.

Scroll to Top