Προβλήματα σχέσεων/γάμου και ενδοοικογενειακά

couples

Οι σχέσεις – είτε είναι μέσα σε ένα ζευγάρι, είτε είναι μέσα στην οικογένεια ή ακόμη και μέσα στο χώρο εργασίας – μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικές εντάσεις, προκλήσεις ή παρεξηγήσεις που μπορεί να φαίνονται προβλήματα συντριπτικά ή ανυπέρβλητα.

Με την θεραπεία της Δρος, διδάσκονται οι εμπλεκόμενοι τον τρόπο με τον οποίο θα αναγνωρίσουν τα γενεσιουργά αίτια των δυσκολιών και των δυσλειτουργικών μοτίβων επικοινωνίας που συνήθως υφίστανται σε δυσλειτουργικά ζευγάρια/ οικογένειες. Παράλληλα τους παρέχονται τα «εργαλεία» που βελτιώνουν την ποιότητα των σχέσεων και επιφέρουν την αλλαγή και την αρμονία.

Scroll to Top