Υπόσχεση Εμπιστευτικότητας

Ολες οι συνεδρίες καλύπτονται από απόλυτη εμπιστευτικότητα.