Συμβουλευτική

stress

Η Δρ Χατζηπατέρα – Γιαννούλη συμβουλεύει το προσωπικό κολεγίων/ πανεπιστημίων και εταιρειών, καθώς και σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σχετικά με θέματα μετάβασης και ενσωμάτωσης, επίλυση προβλημάτων, ανταπόκριση  και εκπλήρωση των αναγκών του ατόμου, διαχείριση κρίσεων, προώθηση δεξιοτήτων, προσωπικής ανάπτυξης και ευημερίας των εμπλεκομένων, διαχείριση κινδύνων.

Scroll to Top