Συνεδρίες

Συνεδρίες

Πρώτη Συνεδρία

Στην πρώτη συνεδρία θα γίνει μία πρώτη αναλυτική αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς, η οποία θα περιλαμβάνει το πλήρες ιστορικό σε σχέση με το πρόβλημα αλλά και το γενικότερο ιατρικό σχετικό ιστορικό.  Θα συμπληρωθούν ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης και θα συλλεχθούν όλες οι λεπτομέρειες από όλες τις προηγούμενες θεραπείες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρία, η Δρ Χατζηπατέρα – Γιαννούλη θα συζητήσει τις επιλογές θεραπείας και θα σας συμβουλεύσει για την πιο κατάλληλη που σχετίζεται με τις συνθήκες, τα προβλήματα και τις ανάγκες σας.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Οι περισσότεροι ασθενείς πρέπει να επισκέπτονται την Δρ Χατζηπατέρα είτε σε εβδομαδιαία είτε σε δεκαπενθήμερη βάση, η συχνότητα της θεραπείας είναι σημαντική για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη θεραπεία. Οι συνεδρίες συνήθως ξεκινούν σε εβδομαδιαία βάση.

Η αξιολόγηση της προόδου της θεραπείας θα διεξάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πόσο διαρκεί κάθε συνεδρία;

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας εξαρτάται από τη βαρύτητα των προβλημάτων κάθε περίπτωσης. Η συνηθισμένη διάρκεια είναι περίπου πενήντα λεπτά και θεωρείται συνήθως ικανοποιητικός ένας αριθμός από δέκα έως δεκαέξι συνεδρίες.

Scroll to Top