Διδασκαλία και Εκπαίδευση

Από το 2001 μέχρι το 2008 η Δρ Χατζηπατέρα – Γιαννούλη είχε διατελέσει Επίτιμος Λέκτορας του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του Λονδίνου. Αναλαμβάνει την εξειδικευμένη εκπαίδευση ατόμων/οργανισμών προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες ανάγκες εκπαίδευση. Αυτές μπορεί να διαρκούν είτε μισή είτε ολόκληρη ημέρα και μπορεί να λάβουν χώρα σε όλη την επικράτεια ανάλογα με την περίπτωση.

Συνήθως πραγματοποιούνται με την ενσωμάτωση παρουσιάσεων και πρακτικής με στόχο πάντοτε την βελτίωση των γνώσεων καθώς και των πρακτικών ικανοτήτων και τεχνικών των συμμετεχόντων.

Επίσης, η Δρ Χατζηπατέρα – Γιαννούλη αναλαμβάνει τη διδασκαλία και την εκπαίδευση ατόμων ή οργανισμών σε ένα ευρύ θεματικό πεδίο: όπως εκπαίδευση κηδεμόνων/γονέων που υποστηρίζουν παιδιά ή ενήλικες με ειδικές ανάγκες, συντρόφους ατόμων με ειδικές ανάγκες (π.χ. κάποιοι που ζουν με ένα άτομο με ΔΕΠ-Υ), δάσκαλοι (τόσο κανονικών όσο και ειδικών σχολείων πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και υποστηρικτικό προσωπικό μέσα σε γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια και πανεπιστήμια, κοινωνικοί λειτουργοί και επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες (πχ λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, παιδίατροι κ.λπ.).

Από το 2019 έχει αναλάβει κατάρτιση για την κατανόηση των αναγκών των ατόμων με αυτισμό, για την Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας και το προσωπικό της χειρουργικής μονάδας στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Scroll to Top